Bản tin tuần Thương mại Thuỷ sản số 40 - 2015 (24/10/2015)

24/10/2015
Hãng tàu biển nước ngoài lên tiếng phản đối công khai thông tin

Bản tin tuần Thương mại Thuỷ sản số 38 - 2015 (09/10/2015)

16/10/2015
Thủ tướng ra Chỉ thị tập trung đẩy mạnh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Bản tin tuần Thương mại Thuỷ sản số 37 - 2015 (02/10/2015)

16/10/2015
Bộ Nông nghiệp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉnh sửa, bổ sung Nghị định 36

Bản tin tuần Thương mại Thuỷ sản số 39 - 2015 (16/10/2015)

16/10/2015
TPP: Cơ hội và thách thức cho thủy sản