Thông tư 99/2016/TT-BTC: Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

25/07/2016
Ngày 29/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, người nộp thuế thuộc trường hợp...

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

11/07/2016
Ngày 06/4/2016, Quốc hội đã ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016. Luật thuế xuất...

Nghị định 49/2016/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

11/07/2016
Chính phủ mới ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

06/06/2016
Ngày 24/5/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Theo đó:

Nghị quyết 19-2016/NQ-CP: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020

18/05/2016
Số/ ký hiệu:19-2016/NQ-CP   Loại văn bản :Nghị quyết   Ngày ban hành:28/04/2016   File đính kèm:   nq-19-cp-28-4-2016.pdf   Ngày 28/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP. Trong đó, có một số giải pháp đáng chú ý...