Trụ sở chính Công ty Cổ phân Anh Minh Quân được đặt tại đường Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, P. Bình Chiểu, TP. Thủ đức, TP. HCM, với diện tích 1.300 m2.
Số lượng nhân sự: 25-100 là nơi thực hiện các giao dịch chính với các đối tác và khách hàng. Tại trụ sở công ty còn có 4 kho đông lạnh với sức chứa trung bình mỗi kho lên tới 200 tấn, với chức năng đóng gói và xuất sản phẩm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: 

Tell: 028 62842490  -
Fax: 028 62842581
Địa chỉ : 91C/12 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, 
P. Bình Chiểu, Tp. Thủ đức, Tp. HCM
MỘT SỐ HÌNH ẢNH