XUẤT KHẨU THỦY SẢN 8 THÁNG ĐẦU NĂM TĂNG Xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm tăng 5,2%

04/10/2016

  Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu trong từng tháng đều tăng trưởng dương so với các tháng cùng kỳ năm 2015. Tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng năm 2016 đạt 4,44 tỷ USD, tăng 5,22% so với cùng kỳ năm 2015.

Sau khi giảm nhẹ trong tháng 5/2016 ở mức 0,4% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu tôm đã tăng trở lại trong các tháng tiếp theo. Tháng 7, xuất khẩu tôm tăng 4% và tháng 8 xuất khẩu tôm có mức tăng 5,8% so với cùng kỳ 2015. Tổng giá trị xuất khẩu tôm 8 tháng năm 2016 đạt 1,93 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường xuất khẩu quan trọng đối với mặt hàng tôm là Mỹ, EU, Trung Quốc (kể cả Hồng Công) và Hàn Quốc đều có mức tăng trưởng khá với mức tăng tương ứng là 16,4%, 7,1%, 35,9% và 13,5. Riêng xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản vẫn tăng trưởng âm, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Năm thị trường này chiếm tới 83,6% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2016.  

Tám tháng đầu năm 2016, giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,08 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tăng mạnh nhất ở mức 72% và thị trường Mỹ tăng 22,4%. Xuất khẩu cá tra sang Brazil tuy đã được khơi thông từ quý II/2015 đến nay, nhưng trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang thị trường này vẫn có mức giảm đáng kể 7,7% so với cùng kỳ 2015.

Sau nhiều năm có mức tăng trưởng âm, xuất khẩu cá ngừ đã có đấu hiệu tăng trở lại. Tám tháng đầu năm 2016, giá trị xuất khẩu cá ngừ đạt gần 310 triệu USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cá ngừ sang hai thị trường ASEAN và Trung Quốc tăng mạnh, tương ứng là 26,7% và 68,5%. Xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng nhẹ 1% với giá trị gần 129 triệu USD. Các thị trường chính như EU, Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu tốt khi mức giảm vẫn cao. Xuất khẩu vào EU giảm 6,8%, xuất vào Nhật Bản giảm 11,5%

Xuất khẩu mực, bạch tuộc vẫn chưa có dấu hiệu tốt khi giá trị xuất khẩu vẫn tiếp tục giảm. Trong 6 tháng đầu năm 2016, chỉ có duy nhất tháng 1/2016 xuất khẩu mặt hàng này có mức tăng trưởng dương, các tháng còn lại đều giảm so với cùng kỳ năm 2015. Tám tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu hai mặt hàng này đạt gần 260 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2015.

Ước giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 9/2016 đạt 690 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2016 ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 5,77% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu Hiền