Na Uy: Hàng trăm doanh nghiệp lỡ cơ hội xuất khẩu sang Trung Quốc

12/05/2016

 Cho đến ngày 22/4/2016, các nhà XK thủy sản Na Uy phải xin giấy phép XK sang Trung Quốc và Hội đồng Thủy sản Na Uy (NSC) lo lắng nhiều DN bị quá hạn.

Đến ngày 21/4/2016, chỉ có 116 công ty hoàn thành đăng ký XK sang Trung Quốc trong 4 năm tới, trong khi 3 năm qua, có 308 công ty XK sang thị trường này.
Chỉ tính riêng trong năm 2015, Na Uy XK 131.000 tấn thủy sản sang đất nước lớn nhất thế giới này, và NSC cho rằng sản lượng thủy sản trong tương lai có thể thấp hơn nhiều nếu các DN trong ngành quá hạn đăng ký đến 15:00 ngày 22/4/2016, giờ Na Uy.
Số lượng các DN XK thủy sản Na Uy ở Trung Quốc ít hơn có thể ảnh hưởng lớn đến tổng kim ngạch XK nước này, cũng như triển vọng về giá thủy sản của Na Uy trong tương lai.
Diệu Thúy